Warsztaty kierujemy do różnych szczebli zarządzania. Program oparty jest na koncepcji Strategii Błękitnego Oceanu oraz jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w zarządzaniu sprzedażą w różnych branżach. Przez szereg lat zarządzania różnej wielkości zespołami sprzedażowymi przekonaliśmy się jak trudno jest bez efektywnego, fachowego wsparcia realizować strategię Firmy w terenie. Dlatego proponujemy Państwu autorski program warsztatów kreatywnych, na który składa się 8 modułów rozłożonych na 2 lub 3 dni.

Warsztaty ukierunkowane są na podniesienie kreatywności menedżerów, wykorzystanie specyfiki zespołów i poznanie nowoczesnych narzędzi zarządczych, które pozwalają między innymi: określić kluczowe dla firmy i branży czynniki konkurowania, zbudować kanwę strategii, zidentyfikować i dotrzeć do grup „nie-klientów”, wyeliminować działania nie przynoszące korzyści, wzmocnić te które ich przysparzają, tworzyć nową przestrzeń rynkową i wybierać najefektywniejsze narzędzia do realizacji misji firmy.