„ Akademia Menedżera” własnego przedsiębiorstwa, zespołu, organizacji, etc.

Każde przedsięwzięcie gospodarcze, aby było efektywne wymaga, aby nim zarządzać. Istnieje wiele systemów, technik i narzędzi zarządczych. Celem naszej Akademii jest, aby dany właściciel lub menadżer poznał systemy i narzędzia, potrafił dobierać odpowiednie w zależności od sytuacji i aby mógł to robić sprawnie i efektywnie.

Program Akademii Menedżera koncentruje się (tak jak budowa strategii firmy) na wszystkich płaszczyznach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

W ramach Akademii Menedżera oferujemy:

  1. Podstawowe warsztaty z zarządzania – czas trwania 16 godzin wykładów i warsztatów, realizowane podczas 2-3 dniowych zajęć otwartych lub zamkniętych.
  2. Akademię Zarządzania – 240 godzinny program rozłożony w czasie, dedykowany dla menedżerów/ kandydatów na menedżerów z poszczególnych branż, którego elementy zmienne każdorazowo ustalane są ze zleceniodawcą.

Akademię Menedżera organizowaliśmy dotychczas dla branż: finansowej, ubezpieczeniowej, przedszkola i żłobki, IT, produkcja, administracja, etc.