Plan Rozwoju dla firm z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

Każda Firma (od mikro - jednoosobowych do globalnych korporacji) działa w oparciu o jakieś założenia, realizuje cele. Badania wykazały, iż niewiele firm z sektora MŚP w Polsce posiada strategię działania w formie dokumentu, który umożliwia im działanie gwarantujące sukces i rozwój.

Nasza propozycja oparta jest na doświadczeniach ostatnich lat, w czasie gdy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zbudowaliśmy strategie działania i plany rozwojowe dla ponad 100 firm.

Zakres budowy strategii obejmuje:

  • weryfikację stanu obecnego i rekomendacje dotyczące 4 perspektyw funkcjonowania każdej firmy:
  1. Perspektywy finansowej
  2. Perspektywy rynku
  3. Perspektywy procesów
  4. Perspektywy infrastruktury, nauki i rozwoju
  • Weryfikację i uaktualnienie misji i wizji firmy
  • Wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju z celami i miarami
  • Stworzenie mapy strategii (w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników)

Proces trwa od 2-6 miesięcy, uzależniony jest od wielkości firmy, zakresu działań, potrzeb i oczekiwań klienta.

Dodatkowo oferujemy pomoc we wdrażaniu strategii w firmie i okresowe przeglądy strategii mające na celu optymalizację jej rozwoju.