Diagnoza i ocena sytuacji firmy w zakresie zadań i obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład firmy, oddziałów, pionów, etc. organizacyjnych i ich wpływu na strategię firmy. Audyt stanowi podstawę realizacji projektu doradczego związanego z budową lub weryfikacją strategii firmy, którego celem jest zwiększenie efektywności organizacji w wybranych obszarach. Z doświadczenia wiemy, że szczególnej uwagi wymagją:  struktura organizacyjna, polityka personalna,  styl zarządzania oraz kultura organizacyjna. Szczegółowe obszary audytu ustalane są jednak zawsze indywidulanie. 

Efektem audytu jest przygotowanie rekomendacji zmian, rozwiązań i działań, które mogą pomóc usprawnić realizację zadań oraz celów strategicznych i tym samym zwiększyć efektywność firmy.