inteligentna_polityka_cenowa2.png

Przy współpracy z zarządem, menadżerami i handlowcami  sformułujemy i wdrożymy system inteligentnej polityki cenowej (IPC). Wykorzystując analizę kaskady cenowej oraz pasma cenowego, przygotowany zostanie system sprawozdawczości ukierunkowany na monitoring transakcji handlowych, polityki cenowej i model analizy efektywności handlowca. Podczas pracy nad inteligentną politykę cenową, stosujemy zestaw narzędzi analitycznych m.in. takich jak:

  • Bieżąca analiza cen transakcyjnych,
  • Bieżąca analiza rentowności transakcji cenowych,
  • Analiza rentowności Klienta,
  • Analiza rentowności poszczególnych produktów

Pomożemy również opracować system motywacyjny dla handlowców oparty na modelu obrony ceny transakcyjnej i zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz narzędzia wsparcia dla handlowców.

Cały proces budowy inteligentnej polityki cenowej trwa od 3 do 6 miesięcy w zależności o potrzeb i możliwości danej Firmy.