BUSINESS SOLUTIONS dla ODiTK

Wspólnie z ODiTK realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Screenshot 2018-11-13 at 13.22.54.png

Cel projektu:

  • Zwiększenie adaptacyjności 170 firm rodzinnych z sektora MŚP głownie z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego poprzez doradztwo w zakresie sukcesji

Planowane efekty:

  • Liczba firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – 153

  • Liczba firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – 170

  • Liczba zrealizowanych godzin doradczych z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych – 10 200

Wartość projektu: 3 309 619,50 zł

Dofinansowanie z EFS: 2 978 657,55 zł

Harmonogram projektu:

  • Do 12.2019 - Rekrutacja

  • 11.2018-06.2020 – Wstępna sesja doradcza

  • 11.2018-11.2022 – Działania doradcze wynikające ze wstępnej analizy firmy

  • 01.2019 – 01.2023 – Wdrożenie procesu sukcesji

  • 04.2019-04.2023 – Monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem

  • Projekt jest skierowany również dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do współpracy!